Veilig Sporten

Loopkantstraat 25
5405 NA Uden

Hulp nodig?
Telefoon: 0413 725707

Hoofdcontent

Meer informatie voor gemeenten

>> Deelnemende gemeenten
>> Communicatie uitingen
>> Veelgestelde vragen door gemeenten


Dit activiteitenplatform stellen we gratis (zonder voorwaarden) ter beschikking voor gemeenten, zodat er op een verantwoorde wijze gehoor gegeven kan worden aan de oproepen van premier Rutte. Iedere deelnemende gemeente krijgt op dit platform haar eigen activiteitenoverzicht en een beheermodule voor de monitoring.

 

De meerwaarde voor gemeenten:

 • Overzicht:
  Eén volledig overzicht van activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente.
  Mogelijkheid om activiteiten aan te passen, bij te sturen of zelfs te verwijderen indien deze niet conform het lokale beleid is. Met één druk op de knop kunnen alle beweegaanbieders gecontacteerd worden.
 • Max aantal deelnemers:
  Beweegaanbieders worden niet verrast door een (te) hoge opkomst, doordat zij invullen wat het maximum aantal deelnemers is. De gemeente kan dit controleren. Zodra het maximum bereikt is kan er niet meer ingeschreven worden. Inwoners kunnen zich evt. nog wel inschrijven op de wachtlijst.  
 • Locatieplanning & gecoördineerde spreiding:
  Doordat alle activiteiten online geregistreerd zijn, kan de gemeente op de achtergrond (vanuit het systeem) de planning van publieke voorzieningen (bijv. sportveldjes) overzien. Toegestaande sportlocaties kunnen door de gemeente ingevoerd worden, met hierbij evt. een vermelding van het maximum aantal mensen op één locatie. Dit maakt het mogelijk om een locatieplanning te genereren. Dubbele reserveringen (of massavorming) zijn hierdoor gemakkelijk op te sporen en aanbieders kunnen gecorrigeerd worden bij het gebruik van niet toegestane locaties. 
 • Track & trace bij uitbraak:
  Deelnemerslijsten van activiteiten beschikbaar. Bij een corona-uitbraak kunnen deelnemers die contact hebben gehad met besmette deelnemer met terugwerkende kracht geinformeerd worden.
 • Live in één dag:
  Dezelfde dag nog krijgt uw gemeente toegang tot het systeem. Wij helpen u op gang.
 • Alle opstartdocumenten worden aangeleverd:
  Hiermee kunt u snel beweegaanbieders en inwoners bereiken. Alles kan worden voorzien van uw logo. Neem alvast een kijkje bij de Conceptbrieven. Tevens kunnen we een gedrukte flyer leveren voor op de scholen (kosteloos). 
 • Reserveringssysteem:  
  De overheid adviseert om zoveel mogelijk met reserveringen te werken. Veel beweegaanbieders hebben echter geen inschrijfsysteem en moeten het doen met excel en outlook. Met veiligsporten.nu maken beweegaanbieders gebruik van een intuïtief reserveringssysteem, warmee drukte voorkomen kan worden en er voldoende tijd tussen opeenvolgende activiteiten gepland kan worden. 
 • Support / helpdeskfunctie veiligsporten.nu:
  Wij zijn telefonisch / per mail beschikbaar voor vragen van beweegaanbieders, zodat de gemeente zich kan focussen op de coördinatie / monitoring. 
 • Aandacht voor RIVM richtlijnen + aanvullende protocollen:
  Richtlijnen vanuit de overheid, NOC*NSF, etc. worden door ons standaard onder de aandacht gebracht bij aanbieders en inwoners. Bijvoorbeeld in de bevestigingsmails bij inschrijven.

  Benieuwd naar de meerwaarde voor buurtsportcoaches? Klik hier.

 

Aanvullende informatie voor gemeenten:

Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten. per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Premier Rutte heeft gemeenten opgeroepen om hierin de regie te nemen en samen met de lokale sportverenigingen te kijken naar de mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om mee te doen. Ook het betrekken van de niet-leden van verenigingen werd nadrukkelijk benoemd.

Dit biedt een mooie kans om inwoners weer in beweging te krijgen. Maar hoe kan een gemeente dit op een verantwoorde wijze uitrollen? Hieronder omschrijven we eerst de uitdagingen vanuit meerdere perspectieven. Daarna zullen we omschrijven hoe we deze uitdagingen te lijf gaan:

 

Uitdagingen voor de gemeente:

 • Hoe bereiken en mobiliseren we de aanbieders van activiteiten en inwoners?
 • Hoe kunnen we georganiseerde activiteiten veilig aanbieden, screenen en monitoren (conform RIVM richtlijnen)?
 • Wat te doen als er onverhoopt toch een coronageval blijkt te zijn bij één van de deelnemers? Hebben we dan inzichtelijk welke andere deelnemers gewaarschuwd moeten worden?
 • Hoe behouden we het overzicht en de regie?

 

Uitdagingen voor de aanbieders van activiteiten:

 • Wat zijn de exacte richtlijnen?
 • Hoe passen we dit eenvoudig toe in het organiseren van onze activiteit(en), zonder teveel tijd kwijt te zijn aan administratie/randzaken?
 • Hoe kunnen we de activiteit toegankelijk en vindbaar maken voor niet-leden uit de gemeenschap?

 

Uitdagingen voor inwoners:

Welke activiteiten worden er in de regio georganiseerd? En is het wel verantwoord om zelf (of mijn kind) deel te nemen aan een specifieke activiteit?

 

De oplossing:

Dit inschrijfsysteem (platform) geeft antwoord op al deze uitdagingen. Het platform draait al in meer dan 100 gemeenten en is ontwikkeld om het regionale sport- en cultuuraanbod inzichtelijk te maken. Inwoners kunnen zich direct online inschrijven. Sjors Sportief, hét gezicht van het naschools beweegaanbod, is bijvoorbeeld één van de projecten die hierop draait.  

Het inschrijfsysteem is jarenlang doorontwikkeld en werkt volledig autonoom voor inwoner en aanbieder. Het aanmaken van accounts, toevoegen van activiteiten, genereren van deelnemerslijsten… Alles is er al! De gemeente behoudt te altijd de regie; zij kunnen alles monitoren.

 

Hoe werkt het?

 1. Aanbieders van activiteiten binnen de gemeente worden uitgenodigd deel te nemen aan het project
 2. Aanbieders melden zich digitaal aan en voeren hun sportactiviteit(en) in. Activiteit moet binnen de kaders vallen van de RIVM / lokale richtlijnen. Denk hierbij bijv. aan het maximum aantal deelnemers per activiteit
 3. Inwoners kunnen het aanbod online verkennen en schrijven zich digitaal in
 4. Aanbieders kunnen continue nieuwe activiteiten toevoegen. Inschrijvingen (deelnemerslijsten) zijn direct inzichtelijk voor verenigingen en hier ontvangen ze meldingen van.
 5. De gemeente houdt de vinger aan de pols door real-time:
  • Een melding te krijgen van een nieuwe activiteit (en indien noodzakelijk verwijderen)
  • Statistieken in te zien (hoeveel inwones komen in beweging, welke leeftijd hebben zij? Op welke school zitten deelnemende kinderen? Uit welk dorp / wijk?) en evt. evaluaties van een activiteit uitzetten
  • Deelnemerslijsten per activiteit in te zien waardoor er daadkrachtig ingegrepen kan worden mocht dat noodzakelijk zijn (bijv. een coronageval onder de deelnemers).

Alle correspondentie (persberichten, instructies voor aanbieders, scholen, inwoners, etc.) zullen door ons aangeleverd worden. Gemeenten zijn vrij om dit naar eigen inzicht aan te passen. Ook kunnen zij zelf personen aanwijzen die de beheerdersrol op zich gaan nemen. Denk bijv. aan beleidsmedewerkers sport, buurtsportcoaches (combinatiefunctionarissen), verenigingsondersteuners, etc. De aangewezen persoon krijgt een inlog voor het platform waarmee de beheerdersrol eenvoudig uit te voeren is.

Indien gewenst kunnen wij een boekje of flyer maken met het actuele aanbod. Deze kan de gemeente distribueren onder inwoners om het project nog meer onder de aandacht te krijgen.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!